Julkaistu Aamulehdessä 6.3.2012

Kansanedustaja Mikko Alatalo (kesk) kritisoi (AL 1.3.) hallituksen ja erityisesti vihreiden liikennepolitiikkaa. Alatalon mukaan liikennerahaa tulisi ohjata autoilun tukemiseen raideliikenteen sijaan.

Valtio valmistelee liikennepoliittista selontekoa, jonka on uutisoitu sisältävän positiivisia kantoja maan raideliikenteen ja mm. Tampereen modernin kaupunkiraitiotien kehittämiseen. Alatalon mielestä suunta on väärä. Olen eri mieltä.

Tampereen ratikkahanke on tarkentunut suunnitelmissa huimasti ja Alatalon parjaaman ”pikaratikan” suunnittelusta on siirrytty jo vuosia sitten suunnittelemaan Tampereelle paremmin sopivaa modernia kaupunkiratikkaa. Hanke onkin jo nyt osoitettu hyötysuhteeltaan kannattavaksi.

Moderni kaupunkiraitiotie vastaa väestöpohjamme kasvuun, sujuvoittaa liikennettä ja vähentää päästöjä. Niukkojen aikojen niukat investointirahat kannattaa suunnata sinne, missä niiden vaikuttavuus on hyvä. Keskeisten ratayhteyksien parantaminen ja Tampereen ratikka ovat tällaisia kohteita.

Alatalon mukaan vihreät ”unelmoivat pelastavansa maan talouden polkupyöräilemällä ja tekemällä Tampereesta pyöräilijöiden talviparatiisin.” Lisäksi hän väittää vientiyritystemme ja talouskasvun edellyttävän tiestön lisärahoitusta. Vihreiden mielestä kaikkea pyöräilyä pitää tietenkin edistää, mutta liikennepolitiikkaamme kuuluu paljon muutakin. Esimerkiksi vientiteollisuutemme kannalta autoilun tukemista tehokkaampaa on juuri rataverkon kehittäminen. Onneksi tulevaisuuden talouskasvu ja vientiyritysten menestys eivät ole myöskään enää ainakaan Pirkanmaalla riippuvaisia yksin siitä, kuinka paljon fyysistä tavaraa lähtee maailmalle. Rakennemuutos tuo mukanaan menestystarinoita uusilla toimialoilla.

Alatalo kirjoittaa autoilun maksujen valuvan ”kreikan teiden parantamiseen”. Käytännössä autoilun tulot eivät kuitenkaan kata menoja edes valtion tasolla, puhumattakaan kunnista joille autoilu on merkittävä menoerä.

Porrastaisimme autoilun verotusta nykyistä reilummin. Maksut voivat olla korkeampia siellä, missä autoilun haitat ovat suurimpia ja todellisia vaihtoehtoja omalle autolle on tarjolla. Vastaavasti autoilua on rokotettava vähemmän siellä, missä oman auton käyttö arjessa on usein välttämätöntä ja ruuhkia ei esiinny.

Tampereen tavoitteiden lyttäämisen ja keskittämispolitiikalla pelottelun sijaan toivon Mikko Alatalolta yhteen hiileen puhaltamista seutumme keskeisten hankkeiden edistämiseksi myös valtion tasolla

Olli-Poika Parviainen
Puheenjohtaja
Tampereen vihreä valtuustoryhmä