Mielipidekirjoitus Aamulehdessä 3.12.2009

Nimimerkki “Tammelantorin pullapoika” ihmetteli (AL 1.12.) Tampereen kaupungin päätöstä pidättäytyä geenimanipuloitujen kasvien käytöstä maillaan ja suosia GMO-vapaita tuotteita hankinnoissaan. Nimimerkin mielestä Tampereen pitäisi ottaa mallia Yhdysvalloista, jossa politiikka yleistäen ilmaistuna tukee ylikansallista agroteollisuutta ympäristön, ruokaturvallisuuden ja demokratian kustannuksella.

Nimimerkin mukaan Tampereen päätös tehtiin ilman ennakoivaa keskustelua. Vihreän valtuustoryhmän jättämä aloite ehti vuoden aikana käydä luottamushenkilöiden käsiteltävänä niin Tampereen Aterian johtokunnassa kuin kaupunginhallituksessakin. Aloite jäi valtuustossa kertaalleen pöydälle ja keskustelulle jäi vielä kuukausi lisäaikaa.

Paikalliset viestimet uutisoivat aloitteesta jo ennen sen hyväksymistä. Lisäksi kaupungin talousmetsien sertifiointi kielsi valmiiksi geenitekniikalla muunnellun metsänviljelyaineiston käytön.

GMO-vapauden tavoittelu ei ole peräkylien puuhastelua. Pelkästään EU:ssa yli 260 maakuntaa ja yli 4500 kuntaa ovat sanoneet GMO:lle kiitos ei. Ruotsin meijeriteollisuus on GMO-vapaa, Norjan valtio noudattaa varovaisuusperiaatetta ja Suomessa Espoo on tehnyt Tampereen kaltaisen päätöksen. Ns. kehitysmaissa GMO-vastainen liikehdintä vahvistuu jatkuvasti tuotteisiin liitettyjen markkinointilupausten osoittauduttua virheellisiksi.

Tampereen kaupunginvaltuuston päätös perustuu yleiseen varovaisuusperiaatteeseen ja demokratiaan. Lainsäädäntö ja käytännöt niin Suomessa, kuin EU-tasollakin hakevat muotoaan. Tampereen linja onkin myös tulevan lainsäädännön ennakointia. Eduskunta on jo käsitellyt esitystä rinnakkaiselolaiksi. Laki perustuu komission suositukseen ja sillä halutaan varmistaa tuottajien ja kuluttajien valinnanvapaus tavanomaisen, luonnonmukaisen ja GM-tuotantomuodon välillä. Lain tavoitteena on myös estää geenimanipuloitujen ja muiden viljelykasvien sekoittuminen.

Esimerkit maailmalta todistavat GM-siementen leviävän helposti viljelyalueidensa ulkopuolelle ja aiheuttavan vaikeuksia

viljelijöille. Siementen leviäminen uhkaa erityisesti luomutuotantoa. GM-siemenistä on maksettava vuosittaista käyttömaksua. Tämä heikentää viljelijöiden mahdollisuuksia hallita toimeentulonsa perustaa. Yhdysvalloissa viljelijä saattaa joutua maksamaan GM-kasvien patenteista niiden haltijoille siinäkin tapauksessa, että aines leviää viljelijän tiloille tahattomasti esimerkiksi tuulten tai hyönteisten kuljettaman siitepölyn mukana.

Siementen omistaminen on ruokatuotannon perustan omistamista. Siementen kauppa on viime vuosikymmeninä keskittynyt voimakkaasti. Jos geenimanipulointi olisi ratkaisu maailman ruokahuollon ongelmiin, olisimme jo nähneet tuloksia.

Tampereella on valittu rakentavan kriittinen ja ympäristöystävällinen GMO-vapaa tie. Se ei tarkoita kehitysvastaisuutta vaan on kaikkien kaupunkilaisten ja luonnon yhteistä edunvalvontaa.

Olli-Poika Parviainen
Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja