Mielipidekirjoitus Aamulehdessä 3.7.2010

SDP:n Pekka Salmi haukkui (AL 1.7.) XL-ryhmän toimia työllisyydenhoidossa ja Tampereen tietotekniikkakeskuksen liikkeenluovutuksessa. Hän hurskasteli esittäneensä valtuustossa kaksi miljoonaa euroa toimeentulotukirahaa pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi, mutta jätti kertomatta sen, että lisäsimme juuri 800 000 € työllisyydenhoitoon mm. hallinto- ja henkilöstöryhmän sopeuttamisrahoja uudelleen kohdentamalla. Työllisyyden hoito ei onneksi ole SDP:n yksinoikeus. Syksyllä on odotettavissa myös kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikön toiminnan tehostamista.

Työttömyysongelma ei ratkea lääkitsemällä oireita syiden sijaan. Tukityöllistämiseen liittyvät temput voivat johtaa eriarvoistumisen ja tilapäistymisen tuottaman epävarmuuden kasvuun työmarkkinoilla. Tämä prekarisaatio on yksi viime laman tempputyöllistämisen seurauksista.

Salmen päätelmä TIOn palveluiden ulkoistuksen kustannuksista on virheellinen. On väärin väittää ulkoistuksen tulevan kalliimmaksi jos saavutetut säästöt ovat voittoa pienemmät. Tämä johtuu siitä, että TIOn toiminta myydään 16,7 m€ hinnalla, joka perustuu kannattavuuteen ja erityisesti tulevien vuosien kassavirtaennusteisiin. Näin kaupunki saa positiivisesta kassavirrasta luopumisesta korvausta 16,7 m€ ja lisäksi palvelut ostettua jatkossa vuosittain n. 2,5 m€ edullisemmin. Tämä merkitsee 12,5 m€ säästöä viiden vuoden sopimuskaudella. Kaupunki hyötyy myös välillisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirille kilpailutuksen myötä tulevista säästöistä.

Salmi ja SDP hyväksyivät tarjouksen kaupunginhallituksessa. Liikelaitosten asemaan markkinoilla ollaan puuttumassa eikä TIOn toiminta olisi voinut jatkua markkinoille palveluja myyvänä liikelaitoksena tai olla perusteltua pelkästään Tampereen sisäisenä yhtiönä. Tämän takia myös jossittelu menetetyistä tulevista voitoista on virheellistä.

Kaupunki tulee jatkossa saamaan tietotekniikkapalvelunsa monipuolisemmin. Erityisesti ns. järjestelmäpalvelut ovat alan yritysten ydinosaamista ja niitä voidaan tuottaa selvästi aiempaa tehokkaammin. Tarjouspyynnöissä järjestelmäpalvelut kuvattiin pääosin TIOn nykyisten palveluiden kaltaisiksi, koska perustavanlaatuisia muutoksia ei voida toteuttaa suuressa konsernissa kertarysäyksellä.

Uudet järjestelmät otetaan käyttöön vaiheittain kaupungin toimintaa vaarantamatta. Tavoite on koko ajan ollut muuttaa konsernin käyttämät järjestelmäpalvelut stardardoidummiksi ja kustannustehokkaammiksi. Muutostyö alkaa heti sopimuskauden alkaessa.

Olemme vakuuttuneita siitä, että Tampereen kaupunki tulee saamaan monipuolisempia palveluita ja selkeitä kustannushyötyjä tietotekniikkapalveluiden muutosten avulla.

Riitta Koskinen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja (kok)

Olli-Poika Parviainen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja (vihr