Kirjallinen Kysymys Tampereen korkeakoulujen yhdistymisestä ja säätiöyliopiston järjestäytymisestä

Eduskunnan puhemiehelle Tampereen uuden yliopiston perustamisprosessissa on sen eri vaiheissa ilmennyt juridisia epäselvyyksiä. Viimeksi helmikuussa 2018 useat kansanedustajat jättivät kirjallisen kysymyksen yliopiston johtosäännön laillisuudesta ja yliopiston itsehallinnon vaarantumisesta. Itsehallinto on keskeistä yliopiston tutkimuksen ja opetuksen kannalta. Riippumattomuus on elintärkeä osa uskottavaa, korkealaatuista tutkimusta. Siksi on tärkeää, että yliopistoyhteisöllä on mahdollisuus osallistua kaikissa suomalaisissa yliopistossa kaikkeen […]

Read more
Tampere3-hankkeen ongelmista

Itsehallinto on aivan keskeistä yliopiston tutkimuksen ja opetuksen kannalta. Riippumattomuus on elintärkeä osa uskottavaa, korkealaatuista tutkimusta. On äärimmäisen huolestuttavaa, jos uhkaa syntyä edes ajatus siitä, että yliopiston toimintaa ohjaavat muut kuin tieteelliset lähtökohdat. Siksi on tärkeää, että yliopistoyhteisöllä on mahdollisuus osallistua kaikissa suomalaisissa yliopistossa kaikkeen päätöksentekoon siinä määrin kuin laki sitä myös edellyttää.

Read more
Näpit irti Kaupin virkistysalueista!

tiedote 10.4.2018 Vihreiden kansanedustaja, Tampereen kaupunginvaltuutettu Olli-Poika Parviainen vaatii, että Ruotulan golfkentän alueen tulevaisuus ratkaistaan kajoamatta Kaupin virkistysalueiden luontoarvoihin. Tampereen kaupunki on laatinut esiselvityksen Ruotulan golfkentän alueen tulevaisuudesta. Kaupunginvaltuuston ponnen mukaisesti on selvitetty paitsi golfkentän siirtoa, myös uuden asuinalueen rakentamista raitiotiereitin varrelle. Esiselvityksen mukaan 10 000 asukkaan asuinalue ja golfkentän säilyttäminen alueella voitaisiin yhdistää, kuitenkin […]

Read more
Vuosikertomus 2017

Vuosikertomus 2017 Tämän vuosikertomuksen tarkoituksena on antaa lukijalle tiiviisti tietoa siitä, mitä olen vuoden aikana kansanedustajana ja kaupunginvaltuutettuna tehnyt. Tavoitteena on auttaa äänestäjiä ja muita kiinnostuneita lukijoita seuraamaan ja arvioimaan toimintaani. Vuosi 2017 oli vauhdikas: kävin mm. pakolaisleirillä Jordaniassa, tein kuntavaalikampanjan, osallistuin vihreiden puheenjohtajakisaan, pidin perhevapaita, puhuin Euroopan Parlamentissa, väänsin liikenteen päästövähennyksistä parlamentaarisessa työryhmässä, tapasin […]

Read more
Tampereen Viikko: Kulttuuria ja vetovoimaa

Kolumni Tampereen Viikko -lehdessä 13.12.2017 Tampereella tapahtuu ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin, myös kulttuuripuolella. Vapriikki valittiin vuoden museoksi ja uusi Muumimuseo on jo nyt menestys. Samalla niin teatterit, Filharmonia kuin alakulttuuritkin pitävät huolta siitä että tekemistä riittää. Voimme vahvistaa Tamperetta johtavana kulttuuri- ja viihtymiskohteena myös kaupunkisuunnittelulla: hyvä esimerkki on Hiedanranta. Sinne on jo nyt muodostunut […]

Read more
Kansanedustajat: Raitiotie on koko Tampereen seudun etu ja siitä on päätettävä nyt

Tamperelaiset kansanedustajat ja kaupunginvaltuutetut Sanna Marin (sdp), Satu Hassi ja Olli-Poika Parviainen (vihreät) sekä Anna Kontula (vasemmistoliitto) vetoavat Tampereen kaupunginvaltuustoon, jotta se päättäisi ma 24.10. puoltaa viipymättä raitiotien rakentamisen aloittamista kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Read more
Puhe Tampereen niittyjuhlissa 30.7.16

Tampereen kulttuuriyhdistys järjestää vuosittain historiaa elävöittävät niittyjuhlat Finlaysonin alueella. Pidin tänä vuonna juhlien avauspuheen. * Arvoisa patruunapari, hyvät läsnäolijat. On ilo avata tämä ikkuna Tampereen historiaan. Nämä jo kahdeksannen kerran järjestettävät niittyjuhlat elävöittävät omalla tavallaan Nottbeckien mielenkiintoista tarinaa ja toisaalta muistuttavat meitä yhteisestä kulttuurihistoriastamme. Tänä vuonna juhlat ovat sikälikin tärkeät, että vuosi 1916 oli viimeinen […]

Read more
Kirjallinen kysymys: Microsoft Mobile Oy:n toiminnan loppumisesta ja äkillisistä rakennemuutoksista       

Tampereella on jo entuudestaan useita päällekkäisiä rakennemuutoksia ja työttömyys on pysynyt pitkään noin 18 prosentin tasolla. Myös ICT-alan ammattilaisten työttömyys on kaupungissa suuri haaste. Valtio on tukenut ja voi tukea äkillisten rakennemuutosten kohteiksi joutuvia alueita. Kysyn kirjallisessa kysymyksessäni hallituksen toimista asiassa.

Read more
Tiedote: Tampereen Vihreät nimesivät ensimmäiset kuntavaaliehdokkaansa

Tampereen vihreät ovat nimenneet kevätkokouksessaan 9.4. ensimmäiset kaksikymmentäkolme kuntavaaliehdokasta. Nimettyjen ehdokkaiden joukossa on tuttuja kasvoja aina kansanedustajista Tampereen vihreiden pitkäaikaisiin järjestövaikuttajiin. Ensi vaalikauden kaupunginvaltuutetuksi hakevat muun muassa kansanedustaja Olli-Poika Parviainen, Tampereen vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio sekä tunnettu bloggaaja Emmi Nuorgam. ”Ehdokaslistamme on läpileikkaus tamperelaisista; mukana on ehdokkaita kaikista eri väestöryhmistä aina nuorista eläkeläisiin ja […]

Read more
Tiedote: Vihreiltä valtuustokysely seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi

iime aikoina Suomessakin on keskusteltu laajalti erilaisista seksuaalirikoksista, etenkin julkisilla paikoilla tapahtuvasta seksuaalisesta ahdistelusta ja ihmisten kokemasta muusta häirinnästä. Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaaminen on aina tuomittavaa. Vihreän valtuustoryhmän mukaan kaikkien tahojen on kannettava vastuunsa seksuaalirikosten torjumisesta yhteistyössä.
Tampereen Vihreä valtuustoryhmä onkin laatinut valtuustokyselyn seksuaalirikosten ennaltaehkäisemisestä ja uhrien auttamisesta, jotta asiaan kiinnitettäisiin erityistä huomiota myös Tampereella.

Read more
Valtuustokysely seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi

Poliisin tehtäviin kuuluvan yleisen turvallisuuden takaamisen lisäksi seksuaalirikoksia voidaan ennaltaehkäistä myös muun julkisen toiminnan kautta.

Keinoja ovat esimerkiksi vaikenemisen kulttuurin poistaminen seksuaalirikosten ympäriltä, yhteiskunnan pelisääntöjen kirkastaminen kaikille suomalaisille ja Suomeen saapuville sekä ihmisten fyysiseen koskemattomuuteen ja seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen liittyvä valistus erityisesti lapsille ja nuorille.

Read more
Vuosikertomus 2015

Vuosikertomus on ikkuna kansanedustajan työhön. Ensimmäinen vuosikertomukseni on vuodelta 2015 ja kertoo mitä tein ensimmäisenä vuotenani eduskunnassa, ja tietenkin myös kaupunginvaltuutettuna vuoden aikana. (kansikuva: Janne Kaakinen)

Read more
Olisiko aika neuvotella VR:n sopimus uusiksi?

VR toteuttaa historiansa suurimmat yt-neuvottelut. Säästöohjelma uhkaa satojen työpaikkojen lisäksi hankaloittaa suomalaisten liikkumista merkittävästi. Leikkaukset uhkaavat myös monien alueiden elinvoimaa. Rajut vähennykset ovat kyseenalaisia myös VR:n ja valtion yksinoikeussopimusten tavoitteiden kannalta.

Read more
Aamulehti: kaupunkejakin voi kehittää kestävästi ja ilmastoa suojellen

Mielipidevastine yhdyskuntarakenteen tiivistämistä kritisoivaan kirjoitukseen Aamulehdessä. Ilmastonmuutokseen sen enempää kuin muihinkaan kohtalonkysymyksiin ei ole yksittäistä ratkaisua. Pienikin yhdellä saralla onnistuminen helpottaa kuitenkin toisella. Mitä paremmin onnistumme tarjoamaan käteviä vaihtoehtoja autoiluun perustuvalle asumiselle ja yhdyskuntarakenteelle, sitä vähemmän tarvitsemme kaikkein kalleimpia uudistuksia teollisuudessa, maataloudessa tai tavaraliikenteessä.  Sekä erilaiset kaupunkialueet että moninaiset maaseudun muodot ovat Suomelle elintärkeä voimavara.

Read more
Paperittomien terveydenhuollolla ei saa pelata!

Olimme valmistelleet yhdessä Turun Vihreän valtuustoryhmän PJ Niina Ratilaisen kanssa lehtiin mielipidekirjoituksen paperittomien terveydenhuollon tarpeellisuudesta mm. Turussa ja Tampereella. Päivän uutiset kuitenkin muuttivat tilannetta niin paljon että päätimme julkaista kirjoituksen nyt. Hallituksen lakiesitys välttämättömien terveyspalvelujen turvaamisesta paperittomille Suomessa oleville on odotettu muutos, jota on valmisteltu pitkään. Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi viimeisessä kokouksessaan 6.3. eduskunnalle esityksen […]

Read more
Hälyttävään työttömyystilanteeseen puututtava

Työttömyys kasvaa edelleen Tampereella ja Pirkanmaalla. Samaan aikaan valtio heikentää TE-toimistojen toimintaedellytyksiä. Tilanne on hälyttävä koko maassa. Erityisen suuria ongelmat ovat Pirkanmaan kaltaisilla alueilla, joiden korkea työttömyysaste on kroonistunut.

Read more
Liikkumattomuuden kova hinta

Tapasimme eilen UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankaria ja Valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minna Paajasta, jotka poikkesivat kertomaan madonlukuja liikkumattomuuden ja liikunnan puutteen hinnasta kunnille ja yhteiskunnalle. Fyysinen aktiivisuus on karsiutunut monien arjesta. Liikkumattomuuden keskeisiä syitä ovat mm. teknologinen kehitys, autoistuminen, vapaa-ajan viihteellistyminen ja työelämän rakennemuutos. Lisäksi päivähoidon, koulun, työelämän ja vanhuspalvelujen toimintakulttuurit suosivat liian usein paikallaan olemista. Myös […]

Read more
Tampereen kaupungin tiedote: Tampereen taidemuseon tilaratkaisusta käynnistetään ideakilpailu

Olemme jo parin vuoden ajan selvitelleet johdollani Tampereen taidemuseoiden tilakysymyksiä, jotka ovat olleet Tampereella kestoaihe vuosikymmeniä. Tavoitteena on löytää aidosti toteutuskelpoiset ratkaisut, jotka turvaavat museoidemme tulevaisuuden. Ensimmäinen vaihe oli päättää Taidemuseon Muumilaakson sijoittamisesta Tampere-taloon, jonne tulee remontin myötä moderni ja hyvä museotila. Toisessa vaiheessa käynnistämme Pyynikintorin alueen suunnittelun ja arkkitehtuurikilpailun Tampereen taidemuseon laajentamiseksi sen nykyisellä […]

Read more
Aamulehti: Tampere satsaa voimakkaasti kulttuuriin

julkaistu Aamulehden mielipidesivulla 21.12.2014 Aamulehden toimittaja Anu Ala-Korpela arvosteli Tampereen kaupungin kulttuuripolitiikkaa kovin sanoin kolumnissaan ”pysäyttäkää keskiaika, valot päälle vikkelään” (AL 17.12.) Kirjoitus sisälsi väitteitä, jotka on syytä oikaista. Toisin kuin Ala-Korpela väittää, Tampereen valoviikkoja ei olla lopettamassa. Valoviikkoja uudistetaan ja muutetaan, koska vanhentunut tekniikka tuottaa merkittäviä haasteita. Osa vanhoista valokuvioista tullaan säilyttämään ja tilalle […]

Read more
Tampereelle robottiautojen kokeilualue

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti tänään ryhmämme tekemän aloitteen mukaisesti, että Tampere hakee robottiautojen kokeilualueeksi. Kaupunki hakee siis lupaa ensi vaiheessa rajatun testialueen perustamiseksi. Tämä on loistava päätös, joka tarjoaa Tampereen seudulle mahdollisuuden olla tiennäyttäjänä teknologisessa kehityksessä. Robottiautolla tarkoitetaan joko osin tai täysin ilman kuljettajan apua liikkuvaa ajoneuvoa. Toistaiseksi robottiautojen käyttö on rajoittunut lähinnä yksittäisiin kokeiluihin eri […]

Read more
Aamulehti: Särkänniemen yleisötilaisuus – olohuone järven rantaan  

Mielipidekirjoitus Aamulehdessä 14.12.2014 Särkänniemen ja Onkiniemen aluetta halutaan kehittää elämyspuistona, asuinalueena ja kaupunkilaisten olohuoneena. Näin voi päätellä kaikkiaan 160 Särkänniemen ja Onkiniemen asioista innostuneen kaupunkilaisen kommenteista keskiviikkoiltana 9.12. planetaarion asukasillassa. Yleisötilaisuudessa pohdittiin liikkumista, asumista, palveluita, rakentamista, matkailua, tapahtumia, virkistysalueita ja Mustalahden satama-alueen kehittämistä. Aamulehden 11.12. jutun otsikkoon poimittua ajatusta Särkänniemen siirtämisestä Teiskoon ei tilaisuudessa julkisesti […]

Read more
Tampereen kulttuuriteko –palkinto Maria Mattilan luomalle Keltaiselle talolle

Myönsimme kaupungin vuoden kulttuuriteko-palkinnon Keltaiselle talolle. Tällainen omaehtoinen ja persoonallinen, ruohonjuuritasolta kumpuava avoin epäkaupallinen kulttuuritila tuottaa hyvää ympärilleen ja tekee Tampereesta mielenkiintoisemman paikan elää! Tampereen kaupungin tiedote 11.12.2014 Tampereen kulttuuriteko –palkinto myönnettiin tänä vuonna Maria Mattilalle Keltaisen talon toiminnasta. Keltainen talo on Maria Mattilan yksityishenkilönä ylläpitämä vapaa ja maksuton väliaikainen kulttuuritila Tampereen keskustassa Vellamonkadulla. Palkinto […]

Read more
Liikkuvien ihmisten terveempi kaupunki

Osallistuin mielenkiintoiseen seminaariin, jonka tavoitteena oli löytää keinoja asukkaiden terveyden edistämiseen liikunnan avulla. Seminaari innosti kirjoittamaan tämän blogin. Hyvän terveydenhuollon turvaaminen kaikille on yksi Tampereen kaupungin suurimmista haasteista. Aihe on ajankohtainen senkin jälkeen, kun toivon mukaan nykyinen hankala taloudellinen tilanne helpottuu. Siksi asukkaiden terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi on haettava pitkän tähtäimen ratkaisuja, joiden avulla terveydenhuollon […]

Read more
Tiedote: Apulaispormestari Parviainen: Nekalan lähikirjaston toiminta jatkuu

Tiedote 10.9.2014 Vapaa julkaistavaksi Tampereen sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta käsittelee vuoden 2015 talousarvioesitystä torstaina 18.9. Budjetin valmistelussa on ollut esillä erilaisia vaihtoehtoja lautakunnalle asetettujen säästövelvoitteiden toteuttamiseksi. Näihin esityksiin on sisältynyt vaihtoehto sulkea Nekalan kirjasto ensi vuodesta alkaen. Lautakunnalle lähtevä esitys on nyt valmistumassa muokattuna siten, että Nekalan kirjaston toiminta voi jatkua. Kirjastopalveluihin kohdistuva säästövelvoite katetaan […]

Read more
Tarvitsemme uutta työllisyyspolitiikkaa

Puhe Tampereen Vihreiden tapahtumassa tapahtumien yössä 7.8.14. Koska olin samaan aikaan työmatkalla Yhdysvalloissa, Tampereen vihreiden Eve Tervahartiala toimi äänenäni ja piti puheen nimissäni. Työttömyysongelma kasvaa. Käytän nyt esimerkkinä kotikaupunkiani Tamperetta, joka on vuodesta toiseen Suomen työttömyystilastojen ykkösketjussa. Teollisuuskaupunki on kokenut useamman rakennemuutoksen ja usein ennen kuin edellisestä on toivuttu, seuraava on jo alkamassa. Tampere on […]

Read more
Aamulehti: Valtuusto päättää pakolaiskiintiöstä

Vastine Aamulehden mielipidesivulla 6.7.2014 Tampereen kaupunginvaltuutettu Heikki Luoto (ps) kirjoitti (AL 2.7.) Tampereen kaupunginvaltuustoon tulevasta esityksestä kaupungin uudeksi kotouttamisohjelmaksi vuosille 2014-2025. Kotouttamislain mukaan ohjelmasta päätetään kaupunginvaltuustossa. Samassa yhteydessä kunta ottaa kantaa myös pakolaisten vastaanottoon. Päätös tulevasta pakolaiskiintiöstä on siis valtuuston käsissä. Kotouttamisohjelman uudistamistyöstä on vastannut johtamani työryhmä, joka jätti esityksensä 30.4. Useiden lautakuntakäsittelyjen vuoksi ohjelma […]

Read more
Vihreiden ryhmäpuhe Tampereen ratikkavaltuustossa

Vihreän valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Tampereen raitiotiehankkeestä päätettäessä 16.6.2014 olemme tekemässä yhtä lähivuosien merkittävimmistä kaupunkirakennetta koskevista päätöksistä. Vuosien suunnittelun jälkeen me olemme vihdoinkin päättämässä Tampereen modernista raitiotiestä. Vihreälle ryhmälle raitiotie on ollut kärkihankkeitamme useissa vaaleissa. Yli sata vuotta sitten ensimmäistä kertaa Tampereella käydyistä raitiotiekeskusteluista on edetty pitkä matka. Henkilökohtainenkin ratikkahistoriani ulottuu vain vuosikymmenen päähän, jolloin Tampereella käytiin […]

Read more
Aamulehti: Tampere on mukana muumibuumissa

Muuttaessaan Tampere-taloon Muumilaakso pääsee juuri sille suunniteltuun tilaan. Tampere-taloa remontoidaan ja laajennetaan ja Muumilaakson ideaa kehitetään. Muumilaakso on kuitenkin edelleen museo, nyt vain toisessa paikassa. Kokoelmaa saadaan laajasti näytteille ja kirjallisuus ja muumien kansainvälisyys pääsevät monipuolisesti ja nykyaikaisesti esille, elämyksellisyyttä unohtamatta.

Read more