Aamulehti: Liikkumattomuuteen puututtava

Tarvitsemme liikkumaan kannustavaa yhteiskuntaa. Tämä tarkoittaa avoimia kenttiä ja lenkkipolkuja, lajiolosuhteita sisä- ja ulkolajeille, pyöräteitä, eri-ikäisten liikuntapuistoja ja ihmisten ehdoilla tehtävää alueiden suunnittelua. Tarvitsemme kuntien ohjaamista eduskunnasta käsin ja seurojen ja kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistä koko maassa.

Read more
Liikkumattomuuden kova hinta

Tapasimme eilen UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankaria ja Valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minna Paajasta, jotka poikkesivat kertomaan madonlukuja liikkumattomuuden ja liikunnan puutteen hinnasta kunnille ja yhteiskunnalle. Fyysinen aktiivisuus on karsiutunut monien arjesta. Liikkumattomuuden keskeisiä syitä ovat mm. teknologinen kehitys, autoistuminen, vapaa-ajan viihteellistyminen ja työelämän rakennemuutos. Lisäksi päivähoidon, koulun, työelämän ja vanhuspalvelujen toimintakulttuurit suosivat liian usein paikallaan olemista. Myös […]

Read more
Liikkuvien ihmisten terveempi kaupunki

Osallistuin mielenkiintoiseen seminaariin, jonka tavoitteena oli löytää keinoja asukkaiden terveyden edistämiseen liikunnan avulla. Seminaari innosti kirjoittamaan tämän blogin. Hyvän terveydenhuollon turvaaminen kaikille on yksi Tampereen kaupungin suurimmista haasteista. Aihe on ajankohtainen senkin jälkeen, kun toivon mukaan nykyinen hankala taloudellinen tilanne helpottuu. Siksi asukkaiden terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi on haettava pitkän tähtäimen ratkaisuja, joiden avulla terveydenhuollon […]

Read more