Kirjallinen kysymys lainvalmistelun avoimuudesta ja hyvästä hallinnosta

Lainsäädännössä ja lakien toimeenpanossa on vaikea onnistua, jos kansalaiset ja asioita kansalaisille raportoiva media kokevat jäävänsä pimentoon valmistelusta eivätkä tunne valmistelua kohtaan luottamusta.

Kysyin hallitukselta Aikooko hallitus uudistaa valtionhallinnon viestintäsuositusta tai antaa uusia ohjeita sen toteuttamisesta ministeriöissä, ja miten hallitus aikoo parantaa ministeriöiden lainvalmistelun avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksia hallitusohjelman mukaisesti.

Read more
Onko reilumpi vapaakauppadiili mahdollinen?

Kesän viimeisestä eduskuntaistunnosta jatkoin viime viikolla suoraan Brysseliin kahteen seminaariin. Niissä käsiteltiin Euroopan ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimusta, TTIP:iä. Seminaarissa sain vahvistusta käsitykselleni: kaupankäynnin helpottaminen on hyvä tavoite, TTIP sen sijaan voi olla pahimmillaan todella huono väline. Onnistuakseen sopimus edellyttäisi vielä kovasti parantamista. Kritiikkiä molemmin puolin Atlanttia Seminaarissa puhuivat niin sopimuksen kannattajat kuin vastustajatkin. Mielenkiintoista oli kuulla […]

Read more