Valtuustokysely Tampereen kaupungin päiväkotien henkilöstöpolitiikasta ja lapsiryhmistä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston selvityksessä on käynyt ilmi, että Tampereen kaupungin päiväkodeissa on ollut liikaa lapsia suhteessa henkilöstön määrään. Selvityksen mukaan Tampereen kaupunki on laiminlyönyt sijaisten palkkaamista päiväkoteihin, vaikka henkilöstöllä on ollut runsaasti poissaoloja. Henkilöstöä on oltava läsnä riittävästi myös silloin, kun osa työntekijöistä on poissa. Kysymys on paitsi lasten oikeudesta laadukkaaseen ja turvalliseen varhaiskasvatukseen, […]

Read more
Valtuustokysely seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi

Poliisin tehtäviin kuuluvan yleisen turvallisuuden takaamisen lisäksi seksuaalirikoksia voidaan ennaltaehkäistä myös muun julkisen toiminnan kautta.

Keinoja ovat esimerkiksi vaikenemisen kulttuurin poistaminen seksuaalirikosten ympäriltä, yhteiskunnan pelisääntöjen kirkastaminen kaikille suomalaisille ja Suomeen saapuville sekä ihmisten fyysiseen koskemattomuuteen ja seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen liittyvä valistus erityisesti lapsille ja nuorille.

Read more
Valtuustoaloite Tampereen kaupungin ostolaskujen julkaisemiseksi

Nykyaikainen kunta on avoin asukkaidensa yhteisö. Asukkailla on oikeus tietää, millaisia päätöksiä kaupungissa tehdään ja mihin kaikkien yhteisiä verorahoja käytetään. Näin vahvistetaan myös luottamusta päätöksentekoon demokratiaan. Kaiken julkisen sektorin tiedon pitäisi olla lähtökohtaisesti julkista. Jakamalla tietoa avoimesti tarjotaan eväitä asukkaiden aktiivisuudelle ja lisätään tietoisuutta kaupungin toiminnan ja talouden mittasuhteista. Avoimuus voi parhaimmillaan parantaa kaupungin mainetta […]

Read more
Valtuustoaloite MARAK-riskienarviointimenetelmän käyttöönottamiseksi osana lähisuhdeväkivallan ehkäisyä

MARAK-toimintamalli (moniammatillinen riskinarvioinnin kokous) on Englannista lähtöisin oleva menetelmä, jolla pyritään auttamaan vakavaa parisuhdeväkivaltaa kokeneita uhreja tai sen uhan alla eläviä henkilöitä. Riskinarviointimenetelmän avulla pyritään löytämään parisuhdeväkivaltaa kokeneiden joukosta ne, joilla todennäköisyys vakavan väkivallan uusiutumiseen on suuri. Menetelmää käyttämällä puututaan väkivaltaan ennen kuin se muuttuu hengenvaaralliseksi tai aiheuttaa vakavia vammoja. Arviolta 10 prosenttia esimerkiksi kaikesta […]

Read more
Valtuustoaloite katuruokakulttuurin lisäämiseksi Tampereelle

Elävään kaupunkikuvaan kuuluvat monimuotoiset katukeittiöt ja katuravintolat. Katuruokakulttuurin suosio on kovassa nousussa ja Helsingissä tänä keväänä ensimmäistä kertaa järjestetty katuruokafestivaali Streat Helsinki keräsi yli 20.000 katuruuan ystävää yhteen. Tampereella kaupungin vastaanotto katuruokayrittäjille on ollut vanhakantainen. Siitä huolimatta Tampereelle on saatu tänä kesänä muutamia katuruokaravintola ilanduttamaan tamperelaisten kesäpäiviä puistoissa ja toreilla. Nyt on aika korjata kaupungin […]

Read more
Valtuustoaloite kaupungin työmatkakäytäntöjen muuttamiseksi kaikille kulkumuodoille tasa-arvoiseksi

Tampereen kaupungilla oli vuoden 2012 viimeisenä päivänä 14 576 työntekijää. Tähän joukkoon mahtuu monenlaista ammattia ja monenlaisia työmatkatarpeita ja – käytäntöjä. Tampereen kaupunkistrategiassa 2025 painotetaan joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuksien kasvattamista selvästi. Strategian tavoitteet eivät toteudu itsestään, vaan vaaditaan tekoja. Käytännössä työntekijä voi saapua töihin jalan, pyörällä, bussilla tai omalla autolla, ja työnantaja voi tukea […]

Read more
Valtuustoaloite Tampereen hakeutumiseksi robottiautojen kokeilualueeksi

Yle uutisoi Liikenne- ja viestintäministeriän valmistelevan lakimuutosta robotti-, eli ilman kuljettajaa kulkevien, autojen sallimiseksi rajatuilla alueilla yleisessä tieliikenteessä. Kokeilun on tarkoitus alkaa vuoden 2015 alusta, ja kestää viisi vuotta. Robottiautoista on odotettavissa jo keskipitkällä aikavälillä merkittäviä hyötyjä. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tilaamassa selvityksessä ”Radikaalit teknologiset ratkaisut” ennakoidaan, että robottiautojen kehityksen myötä henkilöautoja pystytään käyttämään aiempaa tehokkaammin, jolloin […]

Read more
Valtuustoaloite joukkoliikenteen saatavuuden parantamiseksi hätälinjoja käyttöönottamalla

Tampereen kaupungin omissa joukkoliikenneselvityksissä on todettu, että suositeltava matka joukkoliikenteen pysäkille on alle 400–600 metriä omasta työpaikasta tai kodista. Tampereen keskustassa joukkoliikenne kulkee keskustassa pääasiassa Hämeenkatua pitkin. Kuitenkin Hämeenkadusta 400 metrin matkalla päästään vasta pohjoisessa Satakunnankadun ylitse ja etelässä Vuolteenkadun, Suvantokadun ja Tiiliruukinkadun tienoille. Näiden suositusten ulkopuolelle jää keskustasta useita tiheän asumisen ja työpaikkojen alueita, […]

Read more
Valtuustoaloite julkisen taiteen edistämiseksi

Asumis- ja toimintaympäristön viihtyvyyteen kohdistuu nykyisin merkittäviä odotuksia. Kaupungin asukkaat edellyttävät toiminnallisuuden ohella ympäristöltään muun muassa esteettisyyttä ja elämyksellisyyttä. Näihin haasteisiin vastaamisessa taiteella on merkittävä rooli. Jotta kaupunkiympäristön viihtyisyyttä voidaan lisätä, tulisi taiteen osalta olla käytössä johdonmukainen linja. Tähän tavoitteeseen päästäisiin julkisen taiteen strategian laatimisella. Tampereen kaupungissa sovellettiin aiemmin niin sanottua prosenttiperiaatetta taiteen suhteen. Prosenttiperiaate […]

Read more
Valtuustoaloite julkisen taiteen edistämiseksi

Asumis- ja toimintaympäristön viihtyvyyteen kohdistuu nykyisin merkittäviä odotuksia. Kaupungin asukkaat edellyttävät toiminnallisuuden ohella ympäristöltään muun muassa esteettisyyttä ja elämyksellisyyttä. Näihin haasteisiin vastaamisessa taiteella on merkittävä rooli. Jotta kaupunkiympäristön viihtyisyyttä voidaan lisätä, tulisi taiteen osalta olla käytössä johdonmukainen linja. Tähän tavoitteeseen päästäisiin julkisen taiteen strategian laatimisella. Tampereen kaupungissa sovellettiin aiemmin niin sanottua prosenttiperiaatetta taiteen suhteen. Prosenttiperiaate […]

Read more
Valtuustoaloite julkisen ruokailun ylijäämäannosten myymiseksi

Arviolta kolmannes maailman ruuasta — yli miljardi tonnia vuodessa — menetetään hävikkinä. Hävikki nostaa ruuan hintaa ja pahentaa maailman nälkäongelmaa. Ruuan hukkatuotanto myös lisää ympäristökuormitusta: veden kulutusta, lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöä, metsien raivaamista ja ilmastopäästöjä. Suomessa haaskataan noin 10-15 prosenttia kulutetusta ruoasta. Jokainen suomalainen heittää ruokaa pois runsaat 20 kiloa vuodessa. Samaan aikaa monilla huono-osaisilla […]

Read more
Valtuustoaloite ystävyyskaupunkisuhteen jäädyttämisestä Nižni Novgorodin kanssa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema Venäjällä on heikentynyt jyrkästi viime vuosina. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet voimakkaasti uutta niin sanotun homopropagandan kieltävää lakia ja sen väljää muotoilua, joka mahdollistaa perusoikeuksien polkemisen. Vastaavan alueellisen lain perusteella on mm. kielletty rauhanomaisia Pride-kulkueita ja tuomittu sakkoihin julisteista, joissa luki yksinkertaisesti ”homoseksuaalisuus on normaalia”. Laki rajoittaa sananvapautta räikeästi. Näin se rikkoo useita […]

Read more
Valtuustoaloite Laukontorin toriaikojen pidentämiseksi kesäksi 2014

Tampere on kuuluisa torien kaupunki ja monet kaupunkilaiset viihtyvät torikahvioissa istuskellen ja torituotteita ostaen. Kuitenkin Tampereella torille haluavan pitää olla tarkkana, että torille ehtii ennen sulkemisaikaa vaikkapa töistä. Tampereella olevat torit ovat pääsääntöisesti auki vain aamuisin. Tammelantori on auki arkisin ja lauantaisin klo 14 saakka ja Laukontori kesäaikana auki klo 17.30 saakka. Monille kaupunkilaisille arkielämän rutiinit ja kiireet eivät […]

Read more
Valtuustoaloite ruokailu- ja grillauspaikkojen rakentamiseksi kaupungin puistoihin ja rannoille

Tampereen julkiset puistot ja rannat ovat suosittuja piknik-paikkoja kaupunkilaisille kesäisin. Suosituimmissa piknik-paikoissa myös kiinteiden ruokailumahdollisuuksien tarjoaminen parantaisi puistojen monipuolista käyttöä ja ulkona syömisen mukavuutta. Kiinteät puiston pöydät ja penkit sekä grillauspaikka palvelisivat useita kaupunkilaisia ja vähentäisivät myös tuntuvasti kertakäyttöisten griilien tuomaa roskaa. Lisäksi kiinteillä pöydillä ja tuoleilla syöminen onnistuu myös vanhemmilta kaupunkilaisiltakin. Kaupunkialueen asukkaille tulee mahdollistaa miellyttävä hetki ruokailulle luonnon helmassa. […]

Read more
Valtuustoaloite kehittämiskävelyjen toteuttamiseksi Tampereella

Kehittämiskävely on helppo ja hauska tapa osallistua oman asuinympäristönsä kehittämiseen. Kehittämiskävely on tapa saada asukkaat, luottamushenkilöt, viranomaiset, yhdistykset, yritykset ja kiinteistönomistajat sekä muut keskeiset toimijat tapaamaan toisensa asiantuntevan järjestäjän johdolla ja keskustelemaan yhdessä paikoista ja niiden kehittämisestä. Kehittämiskävelyn tarkoituksena on saada mahdollisimman laajaa ja yleistä tietoa asukkaiden ja muiden aktiivisten tahojen näkökannoista ja tietoa alueesta. Joskus taas voidaan katsella erityisesti […]

Read more
Aloite Tampereen kaupungin uimahallipalvelujen yhdenvertaisemmasta järjestämisestä

Tapa jaotella uimahallitilat kahden sukupuolen mukaan ja odotus pesutilojen käyttämisestä alasti voi aiheuttaa intimiteettiongelmia eri asiakasryhmille, jotka eivät joko halua altistua muiden katseille tai joiden katseille muut eivät halua altistua. Tämä saattaa estää käyttämästä uimahallia kokonaan. Tällaisia asiakasryhmiä ovat esimerkiksi erisukupuolisen avustajan kanssa liikkuvat vammaiset, erisukupuolisten lasten kanssa liikkuvat vanhemmat, ruumiillisesti poikkeavat syöpä-, avanne- ym. Potilaat sekä trans- ja intersukupuoliset palvelujen […]

Read more
Valtuustoaloite liikennebiokaasun käytöstä Tampereella

Tausta ja perustelut Liikenteen polttoaineiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti viimeisen kolmen vuoden aikana. Suomen vaihtotaseen 3,6 miljardin alijäämä vuonna 2011 johtui pääasiassa öljytuotteiden markkinahintojen noususta. Liikenteen käyttövoimaksi tarvitaan korvaavia ratkaisuja öljyn rinnalle ja tilalle. Biokaasun (metaani) etuina liikennekäytössä ovat muun muassa pienemmät lähipäästöt, korkeampi moottorin hyötysuhde ja kotimaisuus. Eco2-hankkeen teettämästä selvityksestä käy ilmi, että biokaasu liikenteen polttoaineena vähentäisi joukkoliikenteen CO2-päästöjä […]

Read more
Valtuustoaloite veroparatiisien torjumiseksi

Tampereen kaupungista tuli vuonna 2008 Suomen ensimmäinen Reilun kaupan kaupunki. Arvonimen voi saada kaupunki joka sitoutuu kehittämään hankintojaan eettisemmiksi ja edistämään Reilua kauppaa alueellaan laajasti. On hienoa, että Tampereen kaupunki on ollut edelläkävijä Reilun kaupan edistämisessä. Ajatusta eettisestä toiminnasta voidaan kuitenkin laajentaa Reilun kaupan edistämisyhdistyksen asettamien kriteerien ulkopuolelle. Tampere voisi hyvin kehittää toimintansa eettisyyttä edelleen. Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu […]

Read more
Valtuustoaloite kokopäiväisen kävely- ja pyöräilysuunnittelijan toimen perustamiseksi

Tanskalaisen tutkimuksen mukaan jokainen pyöräilty kilometri tuottaa yhteiskunnalle 0,16 €, kun henkilöautolla ajettu kilometri kuluttaa 0,10 €. WHO:n mukaan jokainen uusi pyöräilijä tuottaa yhteiskunnalle säästöä noin 0,70 € kilometrille. Luvut eivät välttämättä ole täysin verrattavissa Tampereelle, mutta suuntaa ne antavat. Suomessa asiaa on tutkittu ainakin Kuopiossa vuonna 2011, jossa on laskettu kaupungin työntekijöiden tuottavan työmatkapyöräilyllä […]

Read more
Valtuustoaloite säästöjen kustannusvaikutusten arvioinnista

Kaupunki on joutunut toistuvasti leikkaamaan menoja talouden tasapainottamiseksi. Myös tänä vuonna harkitaan säästöjä sekä käyttömenoihin että investointeihin. Säästöjen suora vaikutus kaupungin talouteen on menojen pieneneminen, jonka suuruus on melko helppo todentaa. Lähes poikkeuksetta säästöillä on kuitenkin myös muunlaisia talousvaikutuksia. Vaikutus voi olla pysyvä tai väliaikainen. Lykkäämällä investointia tai siirtämällä jokin toimintameno seuraavalle vuodelle ei kokonaisuutena […]

Read more
Valtuustoaloite Tampereen kaupungin ulkoilualueisiin liittyvien palveluiden parantamiseksi

Tampereella on lukuisia hienoja ulkoilualueita, puistoja, uimarantoja ja lenkkeilymaastoja, jotka kutsuvat kaupunkilaisia ulkoilemaan ja viihtymään. Kaupungin ulkoilualueet ovat myös Tampereen imagotekijä ja ajanvietettä kaupungissamme vieraileville turisteille. Tampereen kaupungin nettisivulta tai mistään muussakaan informaatiokanavasta ei ole kuitenkaan saatavilla kootusti tietoa siitä, minkälaisia nämä alueet ovat ja missä näitä ulkoilualueita Tampereella sijaitsee. Tampereen kaupunki voisikin kehittää karttapohjaisen […]

Read more
Valtuustoaloite etsivän päihdetyön parantamiseksi ja alkoholistien hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi

Dno TRE: 1419/2012 Valtuustoaloite etsivän päihdetyön parantamiseksi ja alkoholistien hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi – Petri Siuro ja Tampereen vihreä valtuustoryhmä Päihteiden väärinkäyttäjien kokoontuminen Tampereen keskustan tietyille alueille on herättänyt turvattomuuden tunnetta osassa kaupunkilaisia. Esimerkkinä paikoista mainittakoon Keskustorin kioskin ympäristö ja Kuninkaankatu. Päihteiden väärinkäyttöön kytkeytyy usein asunnottomuus ja syrjäytyminen yhteiskunnan palveluista. Viinikanlahden ensisuojan lopetettua toimintansa päihteidenkäyttäjien asuntolapalvelut […]

Read more
Valtuustoaloite laajennetun aurinkoenergian käyttäänottamiseksi Vuoreksen koulukeskuksessa

Dno TRE: 9760/2011 Valtuustoaloite laajennetun aurinkoenergian käyttäänottamiseksi Vuoreksen koulukeskuksessa – Tampereen vihreä valtustoryhmä Virolaisen asukastalon hanke jäi toteutumatta, mutta osa rahoituksesta on edelleen mahdollista kanavoida Vuoreksen koulukeskukserı aurinkopaneelijärjestelmän laajentamiseen. Tällä hetkellä kaavailtu järjestelmä sopii lähinnä demonstraatioihin. Laajennuksessa tärkeää on päästöjen vähentäminen sekä uuden teknologian kokeileminen ja kehittäminen Ennen kaikkea investointi aurinkoenergiaan vaikuttaa positiivisesti Vuoreksen  alueen […]

Read more
Valtuustoaloite Tampereen kaupungin metsien suojelemiseksi Teiskossa

Dno TRE: 5331/2011 Valtuustoaloite Tampereen kaupungin metsien suojelemiseksi Teiskossa – Tampereen vihreä valtuustoryhmä ym. Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys toteutti kesällä 2010 kaupungin omistamissa metsissä Teiskossa maastokartoituksia, joiden perusteella tarkasteltiin kohteiden ekologisia piirteitä ja niiden soveltuvuutta luonnonsuojeluun. Selvityksessä olivat mukana Kintulammen retkeilymetsä (480 ha ), Kulkkilan retkeilymetsä (350 ha), Nallin retkeilymetsä (140 ha), Pirttijärven retkeilymetsä (300 ha), Jylhänperän […]

Read more
Valtuustoaloite vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntämismahdollisuuksien selvittämiseksi ja avoimen toimisto-ohjelmiston käyttöönottamiseksi Tampereen kaupunkikonsernissa

Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot (VALO) ovat tietokoneohjelmia, joita saa käyttää, levittää ja muokata vapaasti. Tunnetuimpia VALOja ovat mm. suomalaisen Linus Torvaldsin kehittämä käyttöjärjestelmäydin Linux, Internet-selain Firefox sekä toimisto-ohjelmistot OpenOffice.org ja LibreOffice. VALOilla on merkittäviä vahvuuksia. Ne ovat riippumattomia yksittäisistä toimittajayrityksistä ja niitä kehitetään Internetissä avoimesti, tieteellisen tutkimuksen tavoin. VALOista ei tarvitse maksaa lisenssimaksuja, ne […]

Read more
Valtuustoaloite luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien julkistamiseksi

Dno TRE: 9819/2010 Valtuustoaloite luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien julkistamiseksi – Tampereen vihreä valtuustoryhmä Viime vuosina suomalaisten luottamus poliittisen päätöksenteon puolueettomuuteen ja avoimuuteen on syystä horjunut. Vuonna 2009 Lauri Tarastin johdolla toiminut puolue- ja vaalirahoitustoimikunta esitti muistiossaan, että kuntalakiin sisällytettäisiin kaikille keskeisissä kunnallisissa luottamustoimissa toimiville ja päätöksentekoon osallistuville henkilöille ilmoitusvelvollisuus sidonnaisuuksista. Kuntalain uudistamistarpeita selvittämään on asetettu virkamiestyöryhmä. Uuden kuntalain arvellaan kuitenkin valmistuvan […]

Read more
Valtuustoaloite rollaattorin käyttäjien joukkoliikennepalvelun turvallisuuden sujuvuuden parantamiseksi

Dno TRE: 9822/2010 Valtuustoaloite rollaattorin käyttäjien joukkoliikennepalvelun turvallisuuden sujuvuuden parantamiseksi – Tampereen vihreä valtuustoryhmä Rollaattorin avulla kulkevien, liikuntarajoitteestaan huolimatta vielä itsenäisesti kaupungilla liikkumaan pystyvien henkilöiden on bussiin noustessaan nostettava rollaattori sisään takaovesta ja kuljettava sitten tankoihin ja penkkeihin tukien bussin etuosaan kuljettajan luo maksamaan matkansa. Koska näiden henkilöiden liikkuminen myös bussin sisällä on vaivalloista, olisi perusteltua, että henkilöille […]

Read more
Valtuustoaloite virtuaalivaltuuston kehittämiseksi ja esityslista- ja pöytäkirjahaun käytettävyyden parantamiseksi

Dno TRE: 8020/2010 Valtuustoaloite virtuaalivaltuuston kehittämiseksi ja esityslista- ja pöytäkirjahaun käytettävyyden parantamiseksi – Tampereen vihreä valtuustoryhmä Helsinkiin suunnitellaan virtuaalivaltuustoa, joka lisäisi kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia. Osana hanketta on internetissä toimiva palvelu, johon kuka tahansa voi liittyä. Palvelussa julkaistaan kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista viikkoa ennen kokousta ja kaupunkilaisten mielipiteet ja ehdotukset kootaan ja lähetetään paria päivää ennen kokousta valtuutetuille. Tampereella kuntademokratiaa on kehitetty […]

Read more
Valtuustoaloite kotisairaalatoiminnan laajentumismahdollisuuksien selvittämiseksi

Dno TRE: 7231/2010 Valtuustoaloite kotisairaalatoiminnan laajentumismahdollisuuksien selvittämiseksi – Tampereen vihreä valtuustoryhmä Tällä hetkellä Tampereella toimivan kotisairaalan toiminta mahdollistaa sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden hoitamisen kotonaan, jos nämä hoitotoimenpiteitä lukuun ottamatta tulevat toimeen itsenäisesti. Toiminnan mahdollistavat kotona vierailevat lähi- ja sairaanhoitajat, jotka suorittavat tarvittavat toimenpiteet. Sairaanhoitajien lisäksi kotisairaalassa työskentelee kaksi lääkäriä ja fysioterapeutti, toinen lääkäreistä ja fysioterapeutti puolipäiväisesti. Kotisairaalahoitoon voi hakeutua, jos hoitava […]

Read more
Valtuustoaloite neuvoloiden terveydenhoitajien imetystietämyksen parantamiseksi ja imetyspoliklinikan perustamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 16.4.2010 tiedotuksen asetuksesta imeväisten ja pikkulasten ruokinnasta jaettavasta tiedosta. Asetus tulee voimaan 1.5.2010. Asetuksella pyritään varmistamaan, että perheet saisivat yhdenmukaista tietoa pienten lasten ruokinnasta ja ravinnosta. Asetus tukee imetyksen edistämistä. Perheitä tulee neuvoa tilanteissa, joissa imetys ei onnistu. Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee täysimetystä puolen vuoden ikään saakka. Imetys edistää monin tavoin sekä äidin että […]

Read more
Valtuustoaloite omalääkäri, omahoitaja, oma sosiaalityöntekijä-ryhmän perustamiseksi asunnottomille

Dno TRE: 2555/2010 Valtuustoaloite omalääkäri, omahoitaja, oma sosiaalityöntekijä-ryhmän perustamiseksi asunnottomille – Tampereen Vihreä valtuustoryhmä Omalääkärijärjestelmällä pyritään siihen, että perusterveydenhuollon palvelut ovat kaikkien kuntalaisten saatavilla. Tutkimukseen ja hoitoon pääsyä on ohjattu laeilla. Tampereellakin on paljon henkilöitä, joilla ei ole omalääkäriä, koska heillä ei ole osoitetta, jonka mukaan omalääkäri määräytyy. Kun palvelujen järjestäminen perustuu asunto-osoitteeseen, asunnoton jättää helposti menemättä […]

Read more
Vastaus – valtuustoaloite lakiasiainavun järjestämiseksi Tampereen kaupungin työntekijöille työtehtävien hoitamisen seurauksena syntyneissä oikeudenkäyntiasioissa

Heja 15.12.2009 Kaupunginlakimies Jouko Aarnio 30.10.2009:  ”Tampereen vihreä valtuustoryhmä on valtuustoaloitteessaan 18.2.2009 esittänyt sen selvittämistä, millä tavoin Tampereen kaupunki voi järjestää työntekijöilleen oikeudellista apua työtehtävien hoitamisen seurauksena syntyneissä oikeudenkäynneissä. Lisäksi valtuustoaloitteessa on esitetty laadittavan ohjeistus siitä, missä tilanteessa kaupungin palveluksessa oleva lakimies on näissä tilanteissa kaupungin työntekijöiden käytettävissä.  Kunnan palveluksessa oleville tuomittujen oikeudenkäyntikulujen korvaamista sääntelee […]

Read more
Valtuustoaloite lukiokirjapankin perustamiseksi

Dno TRE: 4548/2009 Valtuustoaloite lukiokirjapankin perustamiseksi – Tampereen vihreä valtuustoryhmä Lukion oppikirjat ovat kalliita. Lukiolaisten liitto on laskenut, että niihin kuluu henkilöä kohden lukion aikana jopa 1000 euroa. Käytettyihinkin kirjoihin kuluu useita satoja euroja. Summa on valtava erityisesti kaikkein heikoimmin toimeentuleville opiskelijoille. Oppikirjoihin mahdollisesti myönnettävä harkinnanvarainen toimeentulotuki riittää vain murto-osaan tarvittavista kirjoista. Se, että jokainen opiskelija ostaa omat kirjansa, […]

Read more
Valtuustoaloite maahanmuuttajanuorten työllistämiseksi kaupungin kesätöihin

Tampereen kaupunki on alueen suurimpana työnantajana merkittävä kesätöiden tarjoaja – kesätöihin palkataan vuosittain noin 1000 henkilöä. Useat kaupungin tarjoamista kesätyötehtävistä eivät vaadi varsinaista ammattitutkintoa, vaan eri alojen opiskelijat hoitavat tehtävät ammattilaisten opastamina. Nuorten työllistymistilanne on vääristynyt maahanmuuttajataustaisten nuorten kohdalla. Näiden nuorten ja heitä tukevien työntekijöiden ponnisteluista huolimatta kesätyöpaikkojen ovet eivät aukea. Pettymys, joka seuraa, kun […]

Read more
Valtuustoaloite gmo-vapauden (geenimunneltu organismi) edistämiseksi Tampereella

Dno TRE: 3008/2009 Valtuustoaloite gmo-vapauden (geenimunneltu organismi) edistämiseksi Tampereella – vihreä valtuustoryhmä Geenimuunnellulla organismilla eli gmo:lla tarkoitetaan eliötä, jonka perimää on muunneltu geenitekniikan keinoin. Kun muunneltua eliötä käytetään elintarvikkeen raaka-aineena, puhutaan geenimuuunnellusta tai muuntogeenisestä elintarvikkeesta. Geenimuunnelluista organismeista tutuimpia ovat muuntogeeniset kasvit. Yleisimpiä geenimuunneltuja kasveja ovat esimerkiksi maissi, soija ja rapsi. Suomessa on tehty gmo-kokeita ainakin ohralla, kauralla, perunalla, porkkanalla ja […]

Read more
Valtuustoaloite lakiasiainavun järjestämiseksi Tampereen kaupungin työntekijöille työtehtävien hoitamisen seurauksena syntyneissä oikeudenkäyntiasioissa

Valtuustoaloite lakiasiainavun järjestämiseksi Tampereen kaupungin työntekijöille työtehtävien hoitamisen seurauksena syntyneissä oikeudenkäyntiasioissa – Tampereen vihreä valtuustoryhmä Tampereen kaupungin työntekijöitä on joutunut tilanteisiin, joissa he olisivat tarvinneet juristin apua työtehtävien hoitamisen seurauksena syntyneissä oikeudenkäyntiasioissa. Ainakin osassa näistä tilanteissa kaupungilta ei ole annettu juristin apua vaan lakiasiainavun hankkiminen on jätetty työntekijän omalle kontolle. Tampereella on ollut esimerkiksi tilanteita, […]

Read more
Valtuustoaloite naisten ja miesten välisen tasa-arvon peruskirjan hyväksymiseksi

Dno TRE: 7704 /01.05.00/2008 250 § Valtuustoaloite naisten ja miesten välisen tasa-arvon peruskirjan hyväksymiseksi – Tampereen kaupunginvaltuuston Vihreä valtuustoryhmä Euroopan kuntajärjestöt ovat yhteistyössä laatineet peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa. Suomen Kuntaiiitto hyväksyi peruskirjan syyskuussa 2006 ja suosittaa kunnille sen hyväksymistä. Tähän mennessä yli 700 eurooppalaista kuntaa tai aluehallintoa on hyväksynyt peruskirjan. Suomessa peruskirjan ovat hyväksyneet Turun, Kuopion, […]

Read more
Valtuustoaloite kevyen liikenteen asiahenkilön asettamiseksi

Kävely ja pyöräily ovat erinomaisia tapoja liikkua niin ympäristön, talouden kuin ihmisten terveydenkin kannalta. Kevyt liikenne ei saastuta, kuluta fossiilisia polttoaineita eikä tuota häiritsevää melua. Se vie myös vähemmän tilaa ja kuluttaa vähemmän yhteiskunnan resursseja. Kevyen liikenteen osuutta matkoista voidaan kasvattaa nykyisestä olennaisesti. Esimerkiksi Freiburgissa Saksassa ja Pariisissa Ranskassa pyöräilyn osuutta on onnistuttu kasvattamaan puolella. […]

Read more
Valtuustoaloite uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseksi

Ilmastonmuutosta pidetään mahdollisesti vakavimpana uhkana ihmiskunnan tulevaisuudelle. Lämpenemisen rajoittamiseksi siedettävälle tasolle päästöjä on vähennettävä nopeasti ja paljon. Euroopan unioni on asettanut tavoitteeksi rajoittaa lämpeneminen enintään kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Haliitustenvälisen ilmastopaneelin lPCC:n neljännen arviointiraportin mukaan tämä edellyttäisi maailman päästöjen kääntämistä laskuun ennen vuotta 2015 ja niiden vähintään puolittamista vuosisadan puoliväliin mennessä. Runsaasti päästöjä tuottavissa […]

Read more
Valtuustoaloite BMX-pyöräilyn tukemiseksi Tampereella

Dno KKA: 10608/004/2007 320 § Olli-Poika Parviaisen valtuustoaloite BMX-pyöräilyn tukemiseksi Tampereella BMX-pyöräily (Bicycle Motocross) on pöräilylaji, jossa ajetaan varta vasten suunnitelluilla polkupyörillä. BMX sai alkunsa 1960-luvulla Yhdysvalloissa ja se on nykyisin arvokisoissa noteerattu urheilulaji ja suosittu harrastus myös Suomessa. Alun perin BMX oli pelkäistään tarkasti säädeltyä kilpailua, mutta pikkuhiljaa laji levisi myös perinteisten ratojen ulkopuolelle BMX freestylen muodossa. […]

Read more
Valtuustoaloite langattoman verkon saamiseksi liikennelaitoksen busseihin

Dno KKA: 9676/004/2007 287 § Olli-Poika Parviaisen ja Laura Valkeasuon ym. valtuustoaloite langattoman verkon saamiseksi liikennelaitoksen busseihin Helsingin kaupungin liikennelaitos tarjoaa langatonta laajakaistaverkkoa busseissa ja raitiovaunuissa. Verkko on rakennettu käyttäen WLANia ja Digitan laajakaistaa. Hankkeessa mukana olevat liikennevälineet tunnistaa niiden etuikkunassa tai ovessa olevasta WLAN -avoin internet -tarrasta. WLAN-yhteys tarjoaa matkustajille mahdollisuuden saada ajantasaista joukkoliikennetietoa matkan aikana sekä […]

Read more
Valtuustoaloite WC-tilojen hankkimiseksi kaupungin puistoihin

Dno KKA: 6242/004/2007 195 § Olli-Poika Parviaisen valtuustoaloite WC-tilojen hankkimiseksi kaupungin puistoihin Tampereen asukkaat viettävät erityisesti kesäisin paljon aikaa kaupungin ylläpitämissä puistoissa. Keskeisiä puistojen käyttäjäryhmiä ovat esimerkiksi lapsiperheet, nuoret aikuiset ja ne, joilla ei ole mahdollisuutta mm. kesämökkeilyyn. Suosittuja paikkoja ovat keskustan Koskipuiston lisäksi mm. Sorsapuisto, Näsinpuisto, Hatanpään puisto ja Viinikan ja Nekalan puistoalueet. Tampereen kaupungin puistoissa ei […]

Read more
Valtuustoaloite monipuolisen taideopetuksen turvaamiseksi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Dno KKA: 9528/004/2006 354 § Olli-Poika Parviaisen ym. valtuustoaloite monipuolisen taideopetuksen turvaamiseksi Tampereen ammattikorkeakoulussa Olli-Poika Parviaisen ja seitsemän muun valtuutetun valtuustoaloite 22.11.2006: ”Euroopan sosiaalirahaston ja opetusministeriön Viestintäalan ammattikuvat ja koulutustarpeet hankkeen loppuraportissa ehdotetaan, että valtakunnallista kulttuurialan viestinnän koulutusta tulisi vähentää ammatillisella toisella asteella ja ammattikorkeakouluissa. Opetusministeriö onkin ottanut valtakunnalliseksi tavoitteeksi 100 150 aloituspaikan vähentämisen kulttuurialan […]

Read more
Valtuustoaloite joukkoliikennelipun tarjoamiseksi Tampereelle muuttaville

Dno KKA: 5569/004/2006 185 § Olli-Poika Parviaisen ym. valtuustoaloite joukkoliikennelipun tarjoamiseksi Tampereelle muuttaville Olli-Poika Parviaisen ja 12 muun valtuutetun valtuustoaloite 21.6.2006: ”Uusien Tampereelle muuttavien ihmisten tutustuttaminen joukkoliikennejärjestelmäämme on liikennepoliittisesti järkevää. Tampereen kaupunki voisi antaa uusille asukkaille tervetuliaislahjaksi ”uuden kuntalaisen joukkoliikennelipun”, joka voisi olla esimerkiksi TKL:n yhden kuukauden kuukausikortti. Näin uusia kaupunkilaisia houkuteltaisiin yksinkertaisella ja edullisella […]

Read more
Valtuustoaloite apuvälinepäivystyspalvelun kehittämiseksi

Dno KKA: 1833/004/2006 59 § Olli-Poika Parviaisen valtuustoaloite apuvälinepäivystyspalvelun kehittämiseksi Olli-Poika Parviaisen valtuustoaloite 22.2.2006: ”Erilaiset liikkumisen apuvälineet, kuten esimerkiksi pyörätuolit ja rollaattorit ovat monille ihmisarvoisen elämän perusedellytys. Eri tukijärjestelmien avulla on mahdollistettu näiden apuvälineiden hankkiminen ja kunnossapito. Apuvälineet kuitenkin rikkoutuvat aika ajoin. Tampereella apuvälineille on olemassa korjaus ja vaihtopalvelu, mutta se toimii ainoastaan arkisin virka […]

Read more
Valtuustoaloite kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseksi

Dno KKA: 619/004/2006 22 § Olli-Poika Parviaisen valtuustoaloite kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseksi Olli-Poika Parviaisen valtuustoaloite 18.1.2006: ”Toimiva ja demokraattinen kaupunki tarvitsee osallistuvia kaupunkilaisia. Tampere on kunnostautunut organisoimalla erilaisia edustuksellisia ja suoria osallistumiskeinoja kuntalaisille. Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ovat mm. nuorisofoorumi, lasten parlamentti, teemakohtaiset kuulemiset ja kaupunginvaltuustoon liittyvät yleisötilaisuudet. Vaikuttamiskanavia on kuitenkin mahdollista kehittää entisestään. Tässä aloitteessa esitetään […]

Read more
Valtuustoaloite langattoman tietoverkon toteuttamiseksi

Dno KKA: 7118/004/2005 262 § Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite langattoman tietoverkon toteuttamiseksi Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite 10.8.2005: ”Erilaiset langattomat internet-laitteet, kuten internet-kännykät ja erilaiset mukana kulkevat tietokoneet ovat yleistyneet voimakkaasti. Nämä laitteet hyödyntävät erilaisia langattomia verkkoratkaisuja, kuten esimerkiksi WLAN-standardia (wireless local area network, langaton lähiverkko). Myös muita mahdollisia standardeja kehitetään. Julkisia langattomia verkkoja on otettu käyttöön mm. […]

Read more
Valtuustoaloite katutaiteen tukemiseksi Tampereella

KKA: 6098/004/2005 228 § Olli-Poika Parviaisen ym. valtuustoaloite katutaiteen tukemiseksi tampereella Olli-Poika Parviaisen ym. valtuustoaloite katutaiteen tukemiseksi Tampereella ”Katutaide määritellään usein synonyymiksi ns. graffiteille, joihin tämä aloite keskittyy. Kyseessä on tarkoituksellisesti eri pintoihin maalattu teksti, merkki tai kuva. On olemassa sekä laillista, että laitonta katutaidetta. Näitä erottaa toisistaan se, onko teos tehty maalauspintana toimivan omaisuuden […]

Read more