Tiedote: Kansanedustaja Olli-Poika Parviainen: Tuetaanko yksityisen terveysbisneksen voittoja julkisella ylikompensaatiolla

Tiedote 4.1.2019 Kansanedustaja Olli-Poika Parviainen (Vihr) on huolissaan yksityisen terveydenhuollon palveluntarjoajille maksettavien korvausten suuruudesta. Etenkin laboratorio- ja kuvantamispalveluissa yksityisen terveydenhuollon hinnat voivat olla jopa monikymmenkertaisia palveluiden tuottamisen todellisiin kustannuksiin nähden. Julkista rahaa näiden ylihinnoiteltujen palveluiden maksamiseen vaikuttaa kanavoituvan etenkin työterveyshuollon kautta. Yhteiskunnan varoista maksetaan yksityisille terveysfirmoille suuria summia ylihinnoitelluilta vaikuttavista palveluista ja summat vaikuttavat valuvan […]

Read more
Tiedote: Hallituksen selvitettävä lakimuutoksen vaikutukset turvapaikanhakijoiden opiskeluun

Tiedote 9.11.2018 Kansanedustajat ja eduskunnan hallintovaliokunnan jäsenet Matti Semi (Vas.), Olli-Poika Parviainen (Vihr.) ja Anders Adlercreutz (RKP) ovat tehneet sisäministeri Kai Mykkäselle kirjallisen kysymyksen viimeaikaisesta muutoksesta opiskeluperusteisten oleskelulupien myöntämisessä. Maahanmuuttovirasto on tulkinnut syyskuussa voimaan tullutta uutta lakia siten, että oleskelulupaa opiskelun perusteella ei enää voi hakea turvapaikanhakija, joka on saanut opiskelupaikan turvapaikkamenettelyn aikana. Uudella lailla […]

Read more
Tiedote: Opposition kansanedustajat huolissaan turvapaikanhakijoiden uusintahakemusten käsittelystä 

Oppositiokansanedustajat Olli-Poika Parviainen (vihr.), Pilvi Torsti (sd.), Hanna Sarkkinen (vas.) ja Anders Adlercreutz (r.) jättivät hallitukselle kirjallisen kysymyksen uusintahakemusten käsittelystä turvapaikkamenettelyssä. Turvapaikkahakemusten määrän moninkertaistuttua vuosina 2015-2016 turvapaikkamenettelyn laatu heikentyi ja ihmisten oikeusturva on edelleen vaarantunut.

Read more
Tiedote: Eduskunnan Peliklubi haluaa Suomesta e-urheilun suurvallan – Kansanedustajat esittävät yhteispohjoismaisen turnauksen perustamista ja e-urheilun edistämisstrategiaa

Tiedote 15.6.2018 Vapaa julkaistavaksi Eduskunnan Peliklubi haluaa Suomesta e-urheilun suurvallan – Kansanedustajat Simon Elo,  Olli-Poika Parviainen ja Jyrki Kasvi esittävät yhteispohjoismaisen turnauksen perustamista ja e-urheilun edistämisstrategiaa Elektroninen urheilu eli e-urheilu (esports) on maailmalla erittäin suosittua ja myös erittäin merkittävää liiketoimintaa. Pelkät palkintosummat ovat MM-tasolla merkittäviä. Lajin suosio on kasvussa Suomessakin. Viimeksi nyt kesäkuussa Oulussa järjestetty […]

Read more
Vihreiden Parviainen ja Kasvi: Ministerin vakuutus ei voi vedota Jumalaan

Tiedote 1.6.2018 Vihreiden kansanedustajat Jyrki Kasvi ja Olli-Poika Parviainen kummastelevat hallituksen esitystä tuoda uskonnollinen teksti osaksi ministerin valaa ja -vakuutusta. Hallitus esittää valtioneuvostosta annettuun lakiin muutosta (HE 70/2018 vp), jossa säädettäisiin ministerin juhlallisesta valasta ja vakuutuksesta, joista jompikumpi olisi annettava ennen ministerin tehtävään ryhtymistä. – Ministerin toimi on maallinen tehtävä. Lakiesitykseen sisältyvät esitykset valan ja […]

Read more
Tiedote: Kansanedustaja Olli-Poika Parviainen vaatii ensihoitajien kohtaamaan väkivaltaan puuttumista rikoslain muutoksella

Tiedote 23.5.2018 Vihreiden kansanedustaja, eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen vaatii ensihoitajien kohtaamaan väkivaltaan puuttumista rikoslain muutoksella. Ensihoitotyötä tekevän pahoinpitelystä rangaistaan tällä hetkellä vain pahoinpitelyrikoksena. Vastaavasti julkista valtaa käyttävän virkamiehen, kuten poliisin, väkivaltaisesta vastustamisesta seuraa kovempi rangaistus. – Ensihoitajan työ on vaativaa ja siinä joutuu kohtaamaan vaikeita tilanteita ja asioita. Kyse on ihmishenkien pelastamisesta. Vähemmän tunnettu […]

Read more
Tiedote: Vihreiden Mikkonen ja Parviainen: Naiset ovat tärkeä osa kansallisen turvallisuuden edistämistä, eivät ylimääräinen lisä

Tiedote 18.5.2018 Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen ja 1. varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen kummastelevat puolustusministeri Jussi Niinistön ulostuloa, jossa hän esittää naisten vapaaehtoisen asepalveluksen jäädyttämistä säästösyistä. – Jo vuosia puolustusvoimat on tehnyt työtä naisten vapaaehtoisen asepalveluksen lisäämiseksi. Nyt kun naiset ovat kiinnostuneet ja asepalveluksen suorittaneiden naisten määrät kasvaneet, niin puolustusministeri näkee naiset ensimmäisenä säästökohteena. Motivoituneiden naisten […]

Read more
Tiedote: Kansanedustaja Olli-Poika Parviainen vaatii ripeää puuttumista vanhusten hoivapalvelujen epäkohtiin 

Tiedote 20.4.2018 Vihreiden kansanedustaja, eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen on huolissaan suomalaisen vanhusten hoivan kehityksestä. – Yleiskuva suomalaisen vanhustyön tilasta ja kehityksestä on tutkitusti negatiivinen. Kyse on paitsi palvelujen laadusta, myös suoraan ikäihmisten ihmisoikeuksista. Tuleva sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus luo lisäksi merkittäviä uhkia ja epävarmuuksia, Parviainen sanoo. Jyväskylän yliopiston ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen yksikkö (CoE […]

Read more
Vihreiden Olli-Poika Parviainen: Vihreä eduskuntaryhmä vaatii puuttumista vihapuheeseen

tiedote 12.4.2018 Suomalaisten medioiden päätoimittajat julkaisivat hiljattain poikkeuksellisen kannanoton, jossa he vaativat toimittajien ja muiden julkisissa ammateissa toimivien ihmisten oikeusturvan parantamista. Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviaisen mukaan vaatimus on aiheellinen. Vihreä eduskuntaryhmä jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen oikeusministerin vastattavaksi torstaina 12.4. – Toimittajiin ja muihin omalla nimellään julkisuudessa toimiviin ihmisiin kohdistuu toistuvasti ja enenevässä määrin painostusta […]

Read more
Näpit irti Kaupin virkistysalueista!

tiedote 10.4.2018 Vihreiden kansanedustaja, Tampereen kaupunginvaltuutettu Olli-Poika Parviainen vaatii, että Ruotulan golfkentän alueen tulevaisuus ratkaistaan kajoamatta Kaupin virkistysalueiden luontoarvoihin. Tampereen kaupunki on laatinut esiselvityksen Ruotulan golfkentän alueen tulevaisuudesta. Kaupunginvaltuuston ponnen mukaisesti on selvitetty paitsi golfkentän siirtoa, myös uuden asuinalueen rakentamista raitiotiereitin varrelle. Esiselvityksen mukaan 10 000 asukkaan asuinalue ja golfkentän säilyttäminen alueella voitaisiin yhdistää, kuitenkin […]

Read more
Tiedote: Hallituksen maakuntahallinto ei tule toteuttamaan soten alkuperäisiä tavoitteita paremmista palveluista – sote-kiire ajamassa asiallisen valiokuntakäsittelyn yli

Tiedote 22.3.2018 Hallintovaliokunnan sosialidemokraatit, perussuomalaiset, vihreät, vasemmistoliitto sekä RKP moittivat hallituksen sote-uudistusta ja sen käsittelyä. Hallituksen nykyisessä sote-esityksessä uudistuksen alkuperäinen tavoite asiakkaan paremmasta palvelusta on heitetty pitkälti syrjään. Se on korvattu hallituspuolueille itselleen mieluisilla yksityiskohdilla, joiden merkitys palvelujen käyttäjälle on yhä epäselvä. Sote-uudistuksella oli tarkoitus kaventaa terveyseroja, taata tasa-arvoiset palvelut ja pitää sote-kustannukset kohtuullisina. Valitettavasti […]

Read more
Tiedote: Pakkoavioliitot kriminalisoitava

Kansanedustaja Olli-Poika Parviainen vaatii toimia pakkoavioliittojen kriminalisoimiseksi. Parviainen jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen naistenpäivänä 8.3. oikeusministerin vastattavaksi. – Suomen rikoslainsäädäntö ei tunne pakkoavioliittoa tai avioliittoon pakottamista erillisenä rikosnimikkeenä. Tiedossa on, että pakkoavioliittoja on Suomessakin, mutta niiden tunnistaminen on heikkoa. Monia tapauksia ei raportoida ollenkaan ja rikosprosessiin tapauksia ei juuri päädy, Parviainen sanoo. Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin […]

Read more
Parviainen vaatii toimeentulotuen nopeaa oikeudenmukaistamista kärsimyskorvausten osalta

Tiedote 12.1.2018 Kansanedustaja Olli-Poika Parviainen (vihr.) vaatii selvitystä toimeentulotuen saajien vahingonkorvauksien luokittelusta toimeentulotukea vähentäviksi tuloiksi. Toimeentulotukilain mukaan kaikki vähäistä suurempi tulo on käytettävä elämiseen. – Nykyinen toimeentulolaki kohtelee erittäin epäoikeudenmukaisesti onnettomuuksien ja rikosten uhreja. Vaikka toimeentulotuki onkin viimesijainen tukimuoto, se ei saisi johtaa epäinhimillisiin tilanteisiin, joissa henkilön saamat haitta- ja kärsimyskorvaukset lasketaan tuloksi, Parviainen sanoo. […]

Read more
Pirkanmaalaisten suunnittelijoiden luomuksissa linnan juhliin

Tamperelainen kansanedustaja Olli-Poika Parviainen osallistuu linnan juhliin kolmatta kertaa vaimonsa Mari Parviaisen kanssa. Parviaiset luottivat jälleen pirkanmaalaisten suunnittelijoiden luomuksiin puvuissaan. – Tämä on historiallinen hetki, ja on suuri kunnia päästä juhlistamaan kotimaata. Voimme olla ylpeitä Suomesta. Satavuotiaan Suomen tulee jatkossakin olla edelläkävijä hyvinvoinnin lisäämisen ja luonnonsuojelun osalta, Parviainen sanoo. Inspiraatio Mari Parviaisen pukuun tulee Suomen luonnosta […]

Read more
Tiedote: Euroopan neuvostolta vahva tuki intersukupuolisten ihmisoikeuksille

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous hyväksyi torstaina päätöslauselman, joka edistää merkittävästi intersukupuolisten ihmisten ihmisoikeuksia Euroopan neuvoston 47 jäsenmaassa. ”Päätöslauselma ottaa kantaa erittäin rajuihin ihmisoikeusloukkauksiin. Lapsella on syntyessään oikeus olla joutumatta lääketieteellisesti turhiin leikkauksiin. Kyse on lapsen oikeuksien toteutumisesta”, sanoo Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen, kansanedustaja Olli-Poika Parviainen (vihr.). Päätöslauselma kannustaa jäsenvaltioita kieltämään intersukupuolisten vauvojen lääketieteellisesti ei-välttämättömän […]

Read more
Tiedote: Olli-Poika Parviainen johtamaan Vihreiden poliittisen ohjelman uudistamista

Vihreiden puoluehallitus valitsi Olli-Poika Parviaisen johtamaan puolueen uuden poliittisen ohjelman valmistelua. Vihreiden poliittinen ohjelma hyväksytään vuoden 2018 puoluekokouksessa. – Viime kuntavaaleissa saimme merkittävän voiton ja gallupeissa kannatuksemme on vakiintunut neljän suuren puolueen joukkoon. Poliittisen ohjelman avulla tarkoituksemme on osoittaa vihreän politiikan toimivuus ja tarjota käytännön ratkaisuja ihmisten arkeen niin kunnissa kuin valtakunnallisestikin, Parviainen sanoo. Poliittinen […]

Read more
Tiedote: Tamperelainen kansanedustaja vetoaa eteläisen pääradan junayhteyksien ja lisäraiteen puolesta

TIEDOTE 29.11. Hämeenlinnan Verkatehtaalla järjestetään tänään 29.11. #haluanjunaan -kansalaistilaisuus Hämeenlinnan junayhteyksien heikkenemisen johdosta. Aikanaan itsekin Hämeenlinnaan päivittäin töihin matkustanut Tamperelainen vihreiden kansanedustaja, puolueen liikennepoliittisen työryhmän puheenjohtaja Olli-Poika Parviainen vetoaa VR:ään, jotta eteläisen pääradan riittävän nopeat junayhteydet turvataan myös pienemmistä ja keskikokoisista kunnista. Kanta-Hämeen elinvoimaisuuden kannalta keskuskaupunki Hämeenlinnan saavutettavuus on Parviaisen mukaan erityisen tärkeää. Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -kasvukäytävä […]

Read more
Kansanedustajat: Raitiotie on koko Tampereen seudun etu ja siitä on päätettävä nyt

Tamperelaiset kansanedustajat ja kaupunginvaltuutetut Sanna Marin (sdp), Satu Hassi ja Olli-Poika Parviainen (vihreät) sekä Anna Kontula (vasemmistoliitto) vetoavat Tampereen kaupunginvaltuustoon, jotta se päättäisi ma 24.10. puoltaa viipymättä raitiotien rakentamisen aloittamista kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Read more
Tiedote: Tampereen Vihreät nimesivät ensimmäiset kuntavaaliehdokkaansa

Tampereen vihreät ovat nimenneet kevätkokouksessaan 9.4. ensimmäiset kaksikymmentäkolme kuntavaaliehdokasta. Nimettyjen ehdokkaiden joukossa on tuttuja kasvoja aina kansanedustajista Tampereen vihreiden pitkäaikaisiin järjestövaikuttajiin. Ensi vaalikauden kaupunginvaltuutetuksi hakevat muun muassa kansanedustaja Olli-Poika Parviainen, Tampereen vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio sekä tunnettu bloggaaja Emmi Nuorgam. ”Ehdokaslistamme on läpileikkaus tamperelaisista; mukana on ehdokkaita kaikista eri väestöryhmistä aina nuorista eläkeläisiin ja […]

Read more
Tiedote: Vihreiltä valtuustokysely seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi

iime aikoina Suomessakin on keskusteltu laajalti erilaisista seksuaalirikoksista, etenkin julkisilla paikoilla tapahtuvasta seksuaalisesta ahdistelusta ja ihmisten kokemasta muusta häirinnästä. Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaaminen on aina tuomittavaa. Vihreän valtuustoryhmän mukaan kaikkien tahojen on kannettava vastuunsa seksuaalirikosten torjumisesta yhteistyössä.
Tampereen Vihreä valtuustoryhmä onkin laatinut valtuustokyselyn seksuaalirikosten ennaltaehkäisemisestä ja uhrien auttamisesta, jotta asiaan kiinnitettäisiin erityistä huomiota myös Tampereella.

Read more
Euroopan neuvosto keskusteli pakolaisten hädästä

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous keskusteli torstaina ajankohtaisesta pakolaisongelmasta, erityisesti Välimeren yli Eurooppaan pyrkivien ihmisten hädästä. Kolme suomalaista kansanedustajaa käytti puheenvuoron keskustelussa. Suomen EN-valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Maria Guzenina (sd.) pahoitteli puheenvuorossaan perussuomalaisten maahanmuuttokantoja. ”Vaikka perussuomalaiset kieltäytyvät näkemästä sotaa pakenevien ihmisten hätää, koko Suomi ei voi kääntää sille selkäänsä. Sama pätee muuhunkin Eurooppaan. Vaikka äärioikeisto on saanut […]

Read more
Tampereen kaupungin tiedote: Tampereen taidemuseon tilaratkaisusta käynnistetään ideakilpailu

Olemme jo parin vuoden ajan selvitelleet johdollani Tampereen taidemuseoiden tilakysymyksiä, jotka ovat olleet Tampereella kestoaihe vuosikymmeniä. Tavoitteena on löytää aidosti toteutuskelpoiset ratkaisut, jotka turvaavat museoidemme tulevaisuuden. Ensimmäinen vaihe oli päättää Taidemuseon Muumilaakson sijoittamisesta Tampere-taloon, jonne tulee remontin myötä moderni ja hyvä museotila. Toisessa vaiheessa käynnistämme Pyynikintorin alueen suunnittelun ja arkkitehtuurikilpailun Tampereen taidemuseon laajentamiseksi sen nykyisellä […]

Read more
Tampereen kulttuuriteko –palkinto Maria Mattilan luomalle Keltaiselle talolle

Myönsimme kaupungin vuoden kulttuuriteko-palkinnon Keltaiselle talolle. Tällainen omaehtoinen ja persoonallinen, ruohonjuuritasolta kumpuava avoin epäkaupallinen kulttuuritila tuottaa hyvää ympärilleen ja tekee Tampereesta mielenkiintoisemman paikan elää! Tampereen kaupungin tiedote 11.12.2014 Tampereen kulttuuriteko –palkinto myönnettiin tänä vuonna Maria Mattilalle Keltaisen talon toiminnasta. Keltainen talo on Maria Mattilan yksityishenkilönä ylläpitämä vapaa ja maksuton väliaikainen kulttuuritila Tampereen keskustassa Vellamonkadulla. Palkinto […]

Read more
Tiedote: Apulaispormestari Parviainen: Nekalan lähikirjaston toiminta jatkuu

Tiedote 10.9.2014 Vapaa julkaistavaksi Tampereen sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta käsittelee vuoden 2015 talousarvioesitystä torstaina 18.9. Budjetin valmistelussa on ollut esillä erilaisia vaihtoehtoja lautakunnalle asetettujen säästövelvoitteiden toteuttamiseksi. Näihin esityksiin on sisältynyt vaihtoehto sulkea Nekalan kirjasto ensi vuodesta alkaen. Lautakunnalle lähtevä esitys on nyt valmistumassa muokattuna siten, että Nekalan kirjaston toiminta voi jatkua. Kirjastopalveluihin kohdistuva säästövelvoite katetaan […]

Read more
Tiedote: Muumilaakso muuttaa Tampere-taloon

23.04.2014 kello 12:13 Tampereen taidemuseon pohjakerroksessa ja aikaisemmin pääkirjasto Metson tiloissa toiminut Muumilaakso muuttaa Tampere-taloon. Tampere-talon remontti- ja laajennushanke aloitetaan vuonna 2015. Uusi Muumilaakso avataan vuoden 2016 aikana. Ajatus Tampere-talosta muumien sijaintipaikkana syntyi pormestarin nimeämässä Tove 100 ja Muumit -työryhmässä. Kokoelmaan kuuluu noin 2000 Tove Janssonin Tampereen kaupungille vuonna 1986 lahjoittamaa alkuperäiskuvitusta ja kolmiulotteista kuvaelmaa. […]

Read more
Tampereen kaupungin tiedote: Tesoman palloiluhallin hankesuunnitelma hyväksyttiin

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 27. maaliskuuta 2014 Tesoman palloiluhallin hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi. Länsi-Tampereelle rakennettavaan Tesoman palloiluhalliin saadaan yhteensä 3 320 bruttoneliömetriä liikuntatilaa. Halli sijoittuu liikuntapainotteisen Tesoman koulun läheisyyteen. Hallin ansiosta koulun liikuntapainotteisuus paranee ja monipuolistuu entisestään. Tilat ovat käytettävissä myös koulujen aamu-, iltapäivä- ja hip-toiminnassa. Lisäksi halli tarjoaa hyvät olosuhteet urheiluseurojen ja muiden […]

Read more
Tampereen kaupungin tiedote: Tampereen kaupunki avustaa kulttuuria ja liikuntaa yli 2,4 miljoonalla eurolla

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta myönsi kokouksessaan 27. maaliskuuta 2014 toiminta-avustuksia yhteensä 2 437 372 euroa. Suurin avustuskokonaisuus ovat tamperelaiset taide- ja kulttuuriyhdistykset ja -yhteisöt, joille myönnettiin toiminta-avustuksia ja tilakustannuksia yhteensä 1 346 079 euroa. Talouden tasapainottamisesta johtuen euromäärä on edellisvuotta pienempi. Tähän avustuskokonaisuuteen kuuluu festivaaleja, teatteriyhdistyksiä ja -yhteisöjä sekä musiikin, kuvataiteen, elokuvan, tanssin, kirjallisuuden ja […]

Read more
Tiedote: Tampereen vihreä valtuustoryhmä julkaisee poliittisen tilinpäätöksen

Tamperelaisille uusi mahdollisuus arvioida politiikkaa ja vihreän ryhmän toimintaa Tampereen vihreä valtuustoryhmä julkaisee ensimmäisen poliittisen tilinpäätöksensä, jossa ryhmä arvioi uuden valtuustokauden ensimmäisen vuoden toimintaansa. Tilinpäätöksestä käy mm. ilmi, miten vihreiden vaaliohjelman tavoitteet ovat toteutuneet viime vuonna ja miten ryhmä arvioi nelosten pormestarikoalition toimintaa. Poliittisen tilinpäätöksen valmistelutyötä vetäneen ryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallion mukaan tavoitteena on lisätä […]

Read more
Tiedote: Tampere vähentää pitkäaikaistyöttömien määrää 5 miljoonan euron työllisyyspaketilla

Tampereen kaupungin vuoden 2014 talousarviossa osoitetaan 5 miljoonaa euroa erityisesti pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteisiin. Tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömien ja yli 500 päivää työttömänä olleiden määrää tarjoamalla nykyistä useammalle työllistämistoimintaa ja väylää takaisin työelämään. Työllisyyspaketin avulla voidaan järjestää kaupungin tarjoamia palveluja noin tuhannelle pitkäaikaistyöttömälle. Kaupungin tarjoamia työllisyydenhoidon palveluita on saanut vuosittain yli 3000 pitkäaikaistyötöntä ja nuorta työtöntä. Heistä […]

Read more