Vaikutan myös Vihreän liiton sisällä. Olen istunut kaksi kautta puoluetta johtavassa puoluehallituksessa ja johtanut mm. Tampereen vihreää kunnallisjärjestöä ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liittoa.

Olen toiminut myös useissa puolueen työryhmissä, joiden tehtävä on ollut valmistella puolueelle mm. kannanottoja, linjapapereita ja ohjelmia. Toimin viisi vuotta sihteerinä vihreiden liikennepoliittisessa työryhmässä ja vuoden kunnallista ilmastopolitiikkaa valmistelevassa työryhmässä. Lisäksi olen ollut jäsenenä mm. puolueen tietoyhteiskunta-, ympäristö- ja periaateohjelmatyöryhmissä. Vihreiden vuosittaista puoluekokousta olen johtanut kolmesti ja paikallisten yhdistysten tapahtumia olen juontanut lukuisia kertoja. Johdin vihreiden valtakunnallisen vuoden 2012 kunnallisvaaliohjelman valmistelua ja olen luennoinut vihreästä vaikuttamisesta useissa puolueen tapahtumissa kesäpäivistä varainkeruuseminaareihin.

Puolueen sisäiset luottamustoimeni: