Olen toiminut kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2009 alkaen. Kaudella 2005-2008 olin ryhmämme ensimmäinen varavaltuutettu. Ryhmäpuheenjohtajaksi ja kaupunginhallitukseen nousin vuonna 2009 ja apulaispormestariksi vuonna 2011. Lista kaikista luottamustoimistani löytyy ansioluettelostani

Tampereen pormestarimallissa kaupunginjohtajan valtaa käyttävä pormestari ja hänen varahenkilöinään toimivat apulaispormestarit valitaan kaupunginvaltuutetuista valtuustokaudeksi. Olemme kokopäiväisesti vastuussa asioiden valmistelun johtamisesta vastuualueillamme. Apulaispormestari johtaa myös vastuualueidensa viestintää ja toimii linkkinä kaupunkilaisten ja kaupungin päätöksenteon välillä.

Vastuualueeni ovat osaamis- ja elinkeinopalvelut ja sivistys- ja elämänlaatupalvelut. Näihin kuuluvat mm. toisen asteen koulutus, elinkeinojen edistäminen, EU-toiminnot, työllisyydenhoito, kulttuuri- ja liikuntapalvelut ja avustukset, kirjastot ja museot. Lisäksi toimin kaupungin edunvalvojanana ja teen kansainvälistä yhteistyötä.

Vastuullani on kaksi lautakuntaa. Työssäni ohjaan näiden lautakuntien vastuualueella olevien asioiden valmistelua. Lisäksi osallistun kaupungin johtoryhmän, kaupunginhallituksen ja erilaisten muiden toimielinten toimintaan.

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen vuosibudjetti on noin 78 miljoonaa euroa ja osaamis- ja elinkeinopalvelujen budjetti noin 139 miljoonaa euroa. Sidosryhmiä on paljon ja moni asia kaipaa muutosta. Olen edistänyt esimerkiksi päätöksenteon avoimuutta parhaani mukaan työssäni. Viime vuosina heikentynyt valtion ja kuntien talous on tuonut työhön lisähaasteita.

Lista jättämistäni valtuustoaloitteista ja vihreiden ryhmäaloitteista löytyy täältä.